Redenen

Waarom zijn of haar partner vreemdgaat blijft voor veel mannen en vrouwen een raadsel. Dit was wel het laatste dat je had verwacht, en naar de redenen kun je slechts gissen. Waarom is het juist hem of haar niet gelukt om in deze relatie die echt de moeite waar was trouw te blijven? Waarom staan zo veel mannen en vrouwen ingeschreven bij een datingsite voor een tweede relatie, als SecondLove Wat zijn hun beweeg-redenen?

Redenen voor ontrouw zijn natuurlijk in zekere zin altijd persoonlijk, maar er zijn wel trends en overeenkomsten in overspelig gedrag te onderscheiden. Iedereen die vreemdgaat heeft zijn of haar eigen motieven maar door de bank genomen zijn komen de volgende redenen, argumenten en beweegredenen veel voor. Volgens onderzoek kun je deze opsplitsen in relationele en biologische redenen.

Problemen binnen de relatie:

Zowel mannen als vrouwen gaan binnen een relatie vreemd, en dit doen zij net zo vaak. De redenen zijn wel vaak verschillend, of eigenlijk toch gelijk. Zowel mannen als vrouwen missen meestal iets binnen de relatie, en zien hiervoor reden om dit gemis te compenseren door contact buiten de relatie. Voor zowel mannen als vrouwen is het gemis vaak een gevoel van intimiteit, waarbij aangetekend kan worden dat het bij mannen vaak om seksueel gemis gaat, en bij vrouwen meer op diepgang van toepassing is (denk aan begrip, goed kunnen praten et cetera). Vreemdgangers zoeken deze intimiteit dan buiten de relatie. Overigens kan een man ook een prima seksleven hebben, maar hier toch niet voldoende aan hebben. Het jachtinstinct van de man heeft soms spanning nodig, en perfecte seks met de eigen partner doet hier weinig aan af.

Als er al relatieproblemen bestaan is de drempel voor de man vaak ook lager. Vrouwen die weinig aandacht van hun man krijgen zijn ook gevoelig voor mannen die wél bereid zijn tot diepgaande gesprekken, persoonlijke aandacht. Dit kan seks tot gevolg hebben, maar is meestal niet de insteek geweest. Dit overspel is meer psychologisch van aard. Let op: veel mensen gaan ook vreemd omdat ze juist ontevreden zijn met zichzélf, in plaats van ontevredenen over de (bedprestaties van de) partner. Concreet geven we enkele voorbeelden:

Jullie hebben vaak en langdurig ruzie.

Onbegrip voor elkaar en lange durende ruzies kunnen een reden zijn om niet meer intiem met elkaar te zijn. De drempel om vreemd te gaan wordt flink verlaagd als er continu ene negatieve spanning heerst en de relatie niet zo veel meerwaarde meer heeft.

Ontrouw als Wraak.

Als iemand vreemd gaat binnen zijn of haar relatie is zij vaak niet de eerste. Het komt zeer veel voor dat de partner zélf al eens is vreemdgegaan, en dit later heeft opgebiecht (of het is uitgekomen). Bij de bedrogen man of vrouw is altijd iets blijven hangen, een gevoel van onrecht, en het komt vaak voor dat dit tot uiting komt tot overspel van de bedrogen partner zelf. Een gevoel van “iets recht te zetten hebben” of een verlaagde drempel op het moment dat hij of zij versierd wordt door een vreemde.

Testen van macht binnen de relatie.

Soms is het binnen een relatie niet helemaal duidelijk wie de broek aan heeft. Sommige mannen en vrouwen willen hun machtspositie bepalen en kijken hoe ver ze kunnen gaan zonder dat de ander het uitmaakt. Grenzen verkennen. “Als ik nou eens met iemand anders naar bed ga, maakt ze het dan uit?”. Geen basis voor een gezonde relatie, uiteraard.

Geen echte redenen. De liefde is gewoon voorbij.

Jullie hebben nog wel een relatie, maar eigenlijk is van liefde gene spraken meer. Gene van beiden is nog zover gegaan om het daadwerkelijk uit te maken maar het is op zich wel duidelijk: de relatie is over. Hoewel er officieel nog sprake is van een relatie kan het zijn dat hij of zij al om zich heen kijkt en het bed met een ander deelt.

Overspel is biologisch te verklaren:

In het dierenrijk gaat vrijwel geen enkele diersoort monogaam, en het is onder biologen algemeen geaccepteerd dat de mens ook niet monogaam is. Dat mensen tegenwoordig niet en masse ontrouw zijn heeft dan ook niet zozeer met onze (biologische) natuur te maken, maar meer met normen die ons in de maatschappij worden opgelegd. Dit verschilt van cultuur tot cultuur, maar in de westerse wereld is het not done als een man meerdere vrouwen heeft, laat staan dat een vrouw ene aantal mannen tot haar partners mag rekenen. Dat deze neiging tot seks met anderen wel aanwezig is leidt tot spanningen; in die zin doe je het nooit goed, of je nou aan je biologische verlangens toegeeft of deze gevoelens opkropt en trouw blijft. Vrouwen of mannen die toch een affaire beginnen of een enkel slippertje maken hebben soms aan deze natuurlijke prikkels geen weerstand kunnen bieden.

Zijn er andere redenen voor overspel die we niet hebben genoemd? Stuur jouw redenen in! Wij vinden feedback erg prettig, en je helpt onze site te verbeteren.

1 thought on “Redenen”

Leave a Comment